Цени

Цените се формират в зависимост от броя на етажите на съответната жилищна сграда. Стандартната цена е 10 лв./етаж (с ДДС) при едно посещение седмично и 15 лв./етаж (с ДДС) при 2 посещения.

Подписва се договор и се издава фактура/квитанция и касова бележка ежемесечно.

Брой етажи 1 посещение седмично 2 посещения седмично
1 10 лв. 15 лв.
2 20 лв. 30 лв.
3 30 лв. 45 лв.
4 40 лв. 60 лв.
5 50 лв. 75 лв.
6 60 лв. 90 лв.
7 70 лв. 105 лв.
8 80 лв. 120 лв.
9 90 лв. 135 лв.
10 100 лв. 150 лв.
11 110 лв. 165 лв.
12 120 лв. 180 лв.
13 130 лв. 195 лв.
14 140 лв. 210 лв.
15 150 лв. 225 лв.
16 160 лв. 240 лв.
17 170 лв. 255 лв.
18 180 лв. 270 лв.
19 190 лв. 285 лв.
20 200 лв. 300 лв.