Цени

Месечните такси се формират в зависимост от броя на етажите и апартаментите в съответната жилищна сграда. Стандартната цена е 6 лв./етаж при едно посещение седмично и 9 лв./етаж при 2 посещения за входове с до 3 апартамента на етаж и 10 лв./етаж при едно посещение седмично и 15 лв./етаж при 2 посещения с 4 и повече апартаменти на етаж.

Подписва се договор и се издава фактура/квитанция и касова бележка ежемесечно.

Входове с до 3 апартамента на етаж

Брой етажи
1 посещение седмично 2 посещения седмично
1 6 лв. 9 лв.
2 12 лв. 18 лв.
3 18 лв. 27 лв.
4 24 лв. 36 лв.
5 30 лв. 45 лв.
6 36 лв. 54 лв.
7 42 лв. 63 лв.
8 48 лв. 72 лв.
9 54 лв. 81 лв.
10 60 лв. 90 лв.
11 66 лв. 99 лв.
12 72 лв. 108 лв.
13 78 лв. 117 лв.
14 84 лв. 126 лв.
15 90 лв. 135 лв.
16 96 лв. 144 лв.
17 102 лв. 153 лв.
18 108 лв. 162 лв.
19 114 лв. 171 лв.
20 120 лв. 180 лв.


Входове с 4 и повече апартамента на етаж

Брой етажи 1 посещение седмично 2 посещения седмично
1 10 лв. 15 лв.
2 20 лв. 30 лв.
3 30 лв. 45 лв.
4 40 лв. 60 лв.
5 50 лв. 75 лв.
6 60 лв. 90 лв.
7 70 лв. 105 лв.
8 80 лв. 120 лв.
9 90 лв. 135 лв.
10 100 лв. 150 лв.
11 110 лв. 165 лв.
12 120 лв. 180 лв.
13 130 лв. 195 лв.
14 140 лв. 210 лв.
15 150 лв. 225 лв.
16 160 лв. 240 лв.
17 170 лв. 255 лв.
18 180 лв. 270 лв.
19 190 лв. 285 лв.
20 200 лв. 300 лв.